Hanestad - Østerdalens perle
Generelt
Hanestad-skilt er et lite grendesamfunn som ligger midt i Østerdalen, idyllisk plassert langs Glomma. Hanestad er en del av Rendalen kommune. Høyde over havet: ca. 380 meter.
AvstanderHanestad ligger i det som gjerne kalles Midt-Østerdal. For å komme hit følger du riksvei 3 nordover fra Elverum, eventuellt sørover fra Tynset. Ellers er Hanestad et stoppested for Rørosbanen, med en reisetid på cirka 4 timer fra både Oslo og Trondheim.
For de veifarende er Grøttingbratten det mest synlige tegnet på at man nærmer seg Hanestad. Fjellet er spesielt på den måten at dets markante profil er tilnærmet lik uansett hvilken retning man kommer fra.
Bygdas sentrum ligger vestenfor vertshuset - nedover mot Glomma. Her ligger også jernbanestasjonen og Bjøntegård Leirskole og Leirsted.
Resten av grenda ligger skjermet fra trafikken langs hyggelige småveier både nordover og sørover langs dalen. I tillegg til dette er det en betydelig bebyggelse i og ved Grøttinggrenda på vestsiden av Glomma.

<- Forrige | ^ Opp | Neste ->


© Vidar Andreassen, (vidar.andreassen@hanestad.com).