Kivatun Grendehus
Hanestads historie
Kivatun ble bygget av Hanestad-Grøtting Ungdomslag, som forsamlingslokale for kretsen. Ungdomslaget ble stiftet i 1901, og hadde bygging av lokale som sin fremste oppgave i mange år. Kivatun stod ferdig i 1932, og ble innviet med fest den 5. oktober samme år.

I 1977 ble Kivatun omorganisert til et andelslag, og i forbindelse med dette ble det iverksatt en større ombygging og utvidelse av lokalet - primært basert på dugnadsinnsats. I 1978 stod et tilbygg ferdig, med plass til restaurant, kjøkken, garderobe og toaletter. I 1986 kom også en scene på plass.

I anledning ungdomslagets 50-års feiring ble det skrevet en jubileumsberetning. Fra denne kan man blant annet lese dette:
Initiativet til laget ble tatt på nyåret 1901 blant noen ungdommer som kom sammen på Søndre Grøtting. Det første møtet ble avholdt den 3. februar 1901, og det tegnet seg 61 medlemmer i laget allerede denne kvelden. Det første styret bestod av Th. Grøtting (formann), Berit Østvang, Anne Vestby, Håkon Havn og S. B. Nordseth.

På det første møtet ble det vedtatt å gå til innkjøp av 4 dusin kaffekopper og kaffekjele for lagets regning. Senere på høsten ble det vedtatt å holde basar for å opprette et barnebibliotek for kretsen. Våren 1903 ble det nedsatt en bibliotekkomité, og kort tid senere ble det bevilget 50 kroner til innkjøp av bøker samt et bokskap. Laget hadde ansvaret for denne boksamlinga fram til 1915, da kommunen overtok.

Virksomheten i laget har svingt veldig, men i perioden fra 1901 til 1951 er det bokført følgende aktivitet:
151 medlemsmøter, 27 styremøter, 47 årsmøter, og 73 fester. I tillegg er det oppført 4 skuespill, og arrangert 8 basarer.


Kilde: Øvre Rendal, gardenes og slektenes historie (bind II) - Kari Lintoft.

^ Opp


© Vidar Andreassen, (vidar.andreassen@hanestad.com).