Om Hanestad kapell
Hanestads historie

Fakta

Hanestad kapell er en langkirke i laftet tømmer, med 180 sitteplasser og galleri. Kapellet ble bygd i 1926 og ble innviet 19. desember 1926 av prost Chr. Eriksen.

Kapellet ble tegnet av arkitekt og møbeltegner Carl Berner (1877-1943) fra Oslo. Blant Berners hovedverker regnes Hotell Bondeheimen i Oslo, Lillehammer turisthotell og Riis kirke i Vestre Aker. Carl Berner var sønn av Venstre-politikeren Carl Berner. Han var statsråd, stortingspresident, og en sentral skikkelse i unionsoppløsningen 1905. Carl Berners plass i Oslo er oppkalt etter faren, dvs. ikke arktitekten.

Altertavlen heter "Jesus og barnet", og er lagd av Charles W. Strøm og Gunnar Inseth. Charles W. Strøm (1886-1967) var en norsk kunstmaler oppvokst i Oslo, men med sterk tilhørighet til Telemark. Han var elev av Christian Krogh på Statens Kunstakademi i perioden 1910–11. Strøm debuterte på Høstutstillingen i 1911, og er representert i Nasjonalgalleriet med to arbeider, samt i en rekke andre samlinger.

Byggmester var Kristoffer Brændhagen, Romedal. Tårnspir og takrenner ble utført av smeden J. H. Hansen, mens malerarbeidet er utført av bygdemaler Lars Berger, begge Øvre Rendalen. Orgelet er pneumatisk, av J. K. Jørgensen. Kirkesølvet består av altermugge, kalk m/skje, særkalker m/brett, brødeske og fat, 2 blomstervaser, dåpsmugge og fat.

Finansiering

Øvre Rendal kommune mottok i 1918 40.000 kroner i gave fra Karenus Hanestad for bygging av kapell med gravplass. Som byggekomite fungerte ordføreren, sognepresten og eieren av Nedre Hanestad, Sæming Haakonsen. Den 5 mål store tomta ble gitt av Øvre Hanestad. Tømmer kom dels fra skogeierne i kretsen, dels ble det kjøpt. Grunnarbeid og fundamentering startet i 1920, mens laftingen startet i november 1922.

Budsjettet sprakk, og det måtte hentes inn mer midler. Karenus Hanestad ga 30.000 til, Th. Grøtting ga 6.000 til altertavle, Adina Mohr Øvergård ga 5.000. Hanestad kvinneforening finansierte kirkeklokkene til 3.069,40. Øvre Rendal mannskor holdt konsert til inntekt for kapellet, dette innbragte 143 kroner. Kommunen bevilget også ytterligere 20.000, i tillegg til de 12.245 de tidligere hadde bevilget.

Kirkegården

Sør-Østerdal Slektshistorielag har gående et prosjekt hvor de skal avfotografere og tekste gravsteiner i Sør-Østerdal, med tanke på å produsere søkbare CD-er. Gravsteinene i Rendalen er planlagt avfotografert i løpet av sommeren 2006, med resulterende CD på plass høsten 2006.
Kilder: "Våre kirker: norsk kirkeleksikon" av Alf H. Rasmussen (1993).
"Øvre Rendal: Gardenes og slektenes historie" av Kari Lintoft (1989).

^ Opp


© Vidar Andreassen, (vidar.andreassen@hanestad.com).