Om navnet Hanestad
Hanestads historie
I jordeboka fra 1578 er navnet skrevet Hannestadt. Slik er det også skrevet i 1593. I 1604 er det Hannesta og i 1667 Hannestad. Proffessor Rygh mener at navnet kan komme av Hani eller Hane som mannsnavn og at det i gammel tid hette Hanastaðir, opprinnelig form Hunnarstadir av mannsnavnet Huni, endret til Hanastaðir.

Jeg har sett litt etter og det ser ut til at J. B. Bull heller til Ryghs oppfatning. For en gangs skyld betryggende at historikeren Bull ikke har latt dikteren råde.


Tekst: Leif Gunnar Bjørke, september 2005.

^ Opp


© Vidar Andreassen, (vidar.andreassen@hanestad.com).