Tjæreproduksjon
Hanestads historie
Det har vært 3 tjærefabrikker på Hanestad. Hanestads Tjærefabrikk lå ved Lyngen, og hadde eget sidespor fra jernbanen. Fabrikken ble bygget av A. Mohr Øvergaard i fellesskap med godseier Otto Aakrann fra Elverum i 1911. Erik E. Hamn og Gudbrand Øverli arbeidet i fabrikken i perioden fra 1911 til 1920, når fabrikken ble nedlagt.

Det lå også en tjærefabrikk ved Grasbekken. Fabrikken ble eid av Brødrene Klausen fra Oslo, men ble senere overtatt av en Thomassen. Dette er den nyeste av fabrikkene, og den som hadde størst aktivitet. Den startet under annen verdenskrig, og var trolig i drift fram til omtrent 1960-1963. De siste rester av denne ble fjernet 1979-1980.

Rendalen Tjærefabrikk ble grunnlagt av Leif Heiberg på eiendommen som nå heter Tyritun. Det var ingen drift her etter annen verdenskrig, og fabrikkbygningen ble revet i 1957. Rendalen Tjærefabrikk hadde egen klistremerker (se bilde). Min bestefar Olaf Andreassen var en periode brennerimester ved tjærefabrikken.

For mer informasjon om produksjon og bruk av tjære se Riksantikvarens artikler Produksjon av tjære og Tjærebreing.


Kilde: Leif Gunnar Bjørke, Sven Erik Solvang, Arnhild Vestby
Øvre Rendalen, gårdenes og slektenes historie - Jacob B. Bull.
Øvre Rendal, gardenes og slektenes historie (bind II) - Kari Lintoft.
Bilder: Sven Erik Solvang og Leif Gunnar Bjørke.

^ Opp


© Vidar Andreassen, (vidar.andreassen@hanestad.com).